top of page

Енергоефективність

Енергетичний сертифікат будівлі

Раціональне використання енергетичних ресурсів. Використання меншої кількості енергії для того ж рівня енергетичного забезпечення будівель на опалення, електроенергії, споживання гарячої води і т.п.. 

Після проводення аудиту по енергоефективності отримається енергетичний сертифікат на будівлю, згідно Закону України "Про енергетичну ефективність будівель".

  • Об’єктів будівництва (нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту),  що визначаються відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності"

  • Будівель державної власності з опалюваною площею понад 250 квадратних метрів, які часто відвідують громадяни і у всіх приміщеннях яких розташовані органи державної влади

  • Будівель, в яких здійснюється термомодернізація, на яку надається державна підтримка та яка має наслідком досягнення класу енергетичної ефективності будівлі не нижче мінімальних вимог до енергетичної ефективності будівлі

Розділ енергоефективності в проекті

  • На всіх стадіях проектування

  • Гарантоване проходження експертизи

bottom of page